Апартаменти

Обратно към избор на сграда Подземни гаражи за Magnolia

Сграда MAGNOLIA A

Номер Вид Чиста площ Кв.м. Статус Скица
1 Етаж
АП.1 Двустаен 57,20 67,28 Свободен
АП.2 Едностаен 37,22 43,78 Свободен
АП.3 Двустаен 58,14 68,38 Свободен
АП.4 Двустаен 58,48 68,78 Продаден
АП.5 Двустаен 58,48 68,78 Свободен
АП.6 Тристаен 100,24 117,90 Продаден
АП.7 Двустаен 57,20 67,28 Продаден
2 Етаж
АП. 8 Тристаен 81,24 95,55 Продаден
АП. 9 Едностаен 36,61 43,06 Продаден
АП. 10 Двустаен 53,88 63,37 Свободен
АП. 11 Двустаен 52,65 61,92 Продаден
АП. 12 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 13 Тристаен 95,37 112,17 Свободен
АП. 14 Двустаен 51,74 60,85 Продаден
3 Етаж
АП. 15 Тристаен 75,72 89,06 Продаден
АП. 16 Едностаен 36,61 43,06 Продаден
АП. 17 Двустаен 53,88 63,37 Продаден
АП. 18 Двустаен 52,65 61,92 Продаден
АП. 19 Двустаен 52,65 61,92 Продаден
АП. 20 Тристаен 95,37 112,17 Свободен
АП. 21 Двустаен 51,74 60,85 Продаден
4 Етаж
АП. 22 Тристаен 75,72 89,06 Продаден
АП. 23 Едностаен 36,61 43,06 Продаден
АП. 24 Двустаен 53,88 63,37 Продаден
АП. 25 Двустаен 52,65 61,92 Продаден
АП. 26 Двустаен 52,65 61,92 Продаден
АП. 27 Тристаен 95,37 112,17 Продаден
АП. 28 Двустаен 51,74 60,85 Продаден
5 Етаж
АП. 29 Тристаен 75,72 89,06 Продаден
АП. 30 Едностаен 36,61 43,06 Продаден
АП. 31 Двустаен 53,88 63,37 Свободен
АП. 32 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 33 Двустаен 52,65 61,92 Свободен
АП. 34 Тристаен 95,37 112,17 Свободен
АП. 35 Двустаен 51,74 60,85 Продаден
6 Етаж
АП. 36 Тристаен 175,94 206,93 Свободен
АП. 37 Двустаен 52,63 61,90 Свободен
АП. 38 Двустаен 52,63 61,90 Продаден
АП. 39 Тристаен 151,95 178,71 Свободен

Локация

Разопаковайте живота си тук